Dia Internacional contra la violència envers la dona.

Amb motiu d’aquesta data ens hem apropat al Ceip El Corb on Mon Físic imparteix clases de defensa personal per a dones.

Parlem amb el Xavier Galindo, president de l’entitat i promotor d’aquesta formació per que ens expliqui l’origen i finalitat d’aquest curs.

Món Físic és una entitat que ofereix formació en defensa personal per a noies i dones a partir de 15 anys.  Des de Món Físic proposen un sistema d’autodefensa i desenvolupament personal que té com a nucli doctrinal el Muay Thai, el Karate i el Aikijutsu.

Es tracta d’unes classes on es combina preparació teòrica, física i psicològica que tenen dos objectius principals:

– Donar eines per detectar una situació de perill.

– Aconseguir una bona resistència mental i física per poder evitar-la, i si fos necessari, afrontar-la.

La part teòrica se centra en el coneixement del cos humà, dels punts més vulnerables i més forts; així com també en els signes d’alarma que hem de tenir en compte quan ens sentim amenaçades i tot aquells passos que s’han de seguir per evitar la confrontació amb l’atacant.

A la part pràctica es desenvolupen una sèrie de tècniques extretes de diferents arts marcials que poden servir per fer front a una agressió.  Aquí també s’inclouen exercicis per augmentar la resistència física.

«El treball de la part psicològica és el nostre tret distintiu, i on som pioners. A algunes classes es treballa el control de l’estrès davant d’una agressió (D.E.A.A); a través de simulacres de situacions reals de perill. Així mateix, es treballen estratègies de prevenció i de fugida. 

D’aquesta manera les alumnes es poden fer una idea de com poden comportar-se davant d’un perill real i treballar les seves febleses (tant in situ com en altres contextos).»